- Privacy Policy

Privacy Policy

Pedicurepraktijk Zierikzee,(Janny van Gemert) en iedereen die namens Pedicurepraktijk Zierikzee (be)handelt,  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Niet omdat dit verplicht is maar omdat wij het vanzelfsprekend vinden om zorgvuldig om te gaan met álle gegevens die u ons toevertrouwt.  In deze privacy policy zal ik door middel van heldere korte informatie geven hoe wij in grote lijnen omgaan met uw persoonsgegevens.

Pedicurepraktijk Zierikzee doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

*Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens bevatten naam/voorletters/tussenvoegsel/adres/postcode/plaats/telefoonnummer/e-mailadres/geslacht/geboortedatum/huisarts/verwijzer/gegevens over gezondheid/voortgang van de behandeling/facturen. Doel is om een professionele en kwalitatief goede behandeling te kunnen geven;

* Bij het verwerken van uw persoonsgegevens ons beperken tot uitsluitend die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

*Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

*Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is. Dit betekent dat uw gegevens bewaard worden op een p.c. met wachtwoord . Indien er sprake is van aanvullende gegevens welke niet per computer verwerkt zijn, worden deze afgesloten bewaard.

* Geen gegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wettelijk verplicht zijn.

* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en dit ook als vanzelfsprekend respecteren.

Als medisch voetzorgverlener ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy policy vragen heeft hierover kunt u altijd contact met mij opnemen.Pedicurepraktijk Zierikzee

PHOTODYNAMISCHE THERAPIE TEGEN KALKNAGELS (PACT)

Eindelijk is het zover: we zijn weer een stapje verder in de behandeling van uw 'kalknagels'. Voor deze nare kwaal is nog altijd geen wondermiddel in de handel maar de pacttherapie komt in de buurt!

Pact   

Wij zijn vandaag open van 09:00 tot 13:00 uur en van 12:30 tot 17:00 uur


maandag 09:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00
dinsdag 09:00 - 12:30 & 13:00 - 17:00
woensdag 09:00 - 13:00 & 12:30 - 17:00
donderdag 09:00 - 13:00 & 12:30 - 17:00
vrijdag 09:00 - 13:00 & 12:30 - 16:00
zaterdag gesloten    
zondag gesloten    

Rolstoelen / rollators / scootmobielen zijn geen probleem

Er is voldoende ruimte om met rollator of rolstoel de praktijk te bezoeken. Deze kunnen mee naar binnen. Uw scootmobiel kan tot voor de deur komen en even in de gang staan. Aangepast toilet aanwezig.

NIET NAGEKOMEN AFSPRAKEN

Indien u een afspraak maakt dan worden de praktijkruimte, een behandelaar én tijd voor u gereserveerd. Niet nagekomen afspraken moeten daarom helaas in rekening worden gebracht.

KRP

KRP: 11441 Een grote stap voorwaarts: uitschrijving KRP. Inschrijving Kabiz maakt het KRP overbodig.

KABIZ

Inschrijfnummer 18102656782 Als medisch voetzorgverlener sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van Kabiz (beroepsbeoefenaren in de zorg).

NMMV

Lid van NMMV (nederlandse maatschappij medisch voetzorgverleners) 45970

ProVoet

Lid van ProVoet (brancheorganisatie) 311295

Pedicurepraktijk Zierikzee
Koning Gustaafweg 2
4301NP Zierikzee

T.  06 17627010
M.  06 17627010
E.  praktijk@ppzierikzee.nl
KvK nr.  55463193
BTW nr.  NL135286396BO2 BTWid: NL001633170B50

Maak eenvoudig een afspraak!

Online boeken; makkelijk voor u en mij!

Online afspraken  

Bellen en appen mag natuurlijk ook

Bel of app dan naar : 06 17 62 70 10 Wij kunnen de afspraak voor u inplannen! Echter, tijdens de behandeling kunnen wij de telefoon niet beantwoorden. Een app is vaak het snelst.
Deze site is mogelijk gemaakt door
Pedicure Website